× การอ้างอิง รูปแบบการอ้างอิง การอ้างถึงวารสาร ฐานข้อมูลวารสาร

Topic-icon วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 years 5 days ago - 2 years 5 days ago #67 by asocswu

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University
ISSN 0859-2055

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน/บทความ หากไม่ผ่าน 1 ท่านจะส่งให้ท่านที่ 3 พิจารณา และมีบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความวิชาการรับเชิญ (Invited Article)ออกเป็นครั้งคราว

กำหนดออกเล่ม ปีละ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม- ธันวาคม)

หมายเหตุ; ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ปี 2558 จัดอยู่ในวารสาร กลุ่มที่ 1

ลิงค์วารสาร คลิ๊กที่นี่

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.189 seconds
Powered by Kunena Forum

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214