ข่าววิจัย

ข่าววิจัย

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) กลุ่ม Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2569

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) กลุ่ม Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2569

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ    ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "หลักสูตรแนวทาง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "หลักสูตรแนวทาง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: ICH GCP)

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานปลูกปัญญา (สายการศึกษา)

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานปลูกปัญญา (สายการศึกษา)

ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ e-Learning หลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (Human Subject Protection)

ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ e-Learning หลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (Human Subject Protection)

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "แนวทางการยื่นขอ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "แนวทางการยื่นขอ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรม สำหรับพิจารณโครงการวิจัยที่ทำ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรม สำหรับพิจารณโครงการวิจัยที่ทำ