มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ในวันที่              27 สิงหาคม 2561

พิธีเปิดโครงการ Professor without Border

พิธีเปิดโครงการ Professor without Border 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ Professor without Border 

พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-29 สิงหาคม 2561

พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-29 สิงหาคม 2561 


 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr. Gabriele Gien. President. Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt (KU) ประเทศเยอรมนี

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr. Gabriele Gien. President. Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt (KU)     ประเทศเยอรมนี 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr. Gabriele Gien. President. Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt (KU) ประเทศเยอรมนี

วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี


 คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี เพื่อให้บุคลากรได้รำลึกถึงการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณ

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214