แบบวัด swu life ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่าน QR Code

แบบวัด swu life ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่าน QR Code

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214