คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เดินทางไปมอบสิ่งของร่วมกัน ทั้งนี้ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแบ่งปันความสุขให้เด็กๆในชุมชน

 

 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214