มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ในวันที่              27 สิงหาคม 2561

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214