วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี


 คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี เพื่อให้บุคลากรได้รำลึกถึงการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณ

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214