โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิด โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์ จัดโดย : อาจารย์จิตอุษา ขันทอง อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต และสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตด้วยกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปลูกฝังอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214