คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี 


หัวหน้างานบริหารและธุรการ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 33 ปี 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214