สอบสัมภาษณ์การรับนิสิตใหม่ TCAS  หรือ Thai University Central Admission System รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561


บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์การรับนิสิตใหม่ TCAS  หรือ Thai University Central Admission System รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดย รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์          คณบดีคณะสังคมศาสตร์  ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้มาสอบคัดเลือกในสาขาของคณะสังคมศาสตร์ 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214