ประชุมพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินการเปิดหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามกรอบที่ได้กำหนดไว้

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214