โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาเซียนสัญจร : ศิลปะและวิถีชีวิตชุมชนอาเซียน   


เพื่อให้บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวิถีชีวิตชุมชนอาเซียน รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214