คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เข้าพบเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เข้าพบเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในด้านวิจัย 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214