แสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวเมืองรองของไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”


นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  1.นางสาวชฎาพร วงษ์คำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการพากย์ทัวร์ภาษาไทย 2.นางสาวพณิชญา ลอมเศรษฐี  และ นางสาวกัญญารัตน์ รัตนพิภพ  ได้รับรางวัลชมเชยการเขียนรายการนำเที่ยว และ 3.นายปาฏิหาริย์ เช้าวรรณโณ เข้าร่วมการแข่งขันพากษ์ทัวร์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวเมืองรองของไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214