คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี

1.ปีการศึกษา 2556
2.ปีการศึกษา 2557
3.ปีการศึกษา 2558
4.ปีการศึกษา 2559

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 63

เมื่อวานนี้ 155

สัปดาห์นี้ 646

เดือนนี้ 3509

รวมทั้งหมด 9665

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก