ข่าวทุนวิจัยภายนอก

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

  • Print

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 กลุ่มเรื่องข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล ไม้ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ) สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้ดังนี้
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2
2. กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ2)

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2471/--2561--2.aspx#.WdcwvWi0PIU

Attachments:
Access this URL (http://www.nrct.go.th/Portals/0/data/07-part1/07part2/2017/doc051017p1.pdf)doc051017p1.pdf[ ]2434 kB
Access this URL (http://www.nrct.go.th/Portals/0/data/07-part1/07part2/2017/doc051017p2.pdf)doc051017p2.pdf[ ]8138 kB