• สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

เอกสารดาวน์โหลดจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

เอกสารดาวน์โหลดจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 1/2560 เกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบรายได้แผ่นดิน ปี 2562 ประกอบด้วย

1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579 ) อัพเดท 11 กันยายน 2560
2. สรุปเป้าหมายและสรุปร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี


รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รวมข่าวทุนภายใน

รวมข่าวทุนภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 13

Yesterday 33

Week 46

Month 792

All 11296