ข่าวทุนวิจัยภายนอก

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่้การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ในการนี้ทางโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งโครงร่างเพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนทุนวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม download

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 32

Yesterday 35

Week 32

Month 778

All 11282