ข่าวทุนวิจัยภายใน

ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่านใดประสงค์ที่จะทำงานวิจัย ให้ยื่นขอสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบท้าย) ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 18 เมษายน 2559

ที่มา : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

 

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 16

Yesterday 19

Week 128

Month 667

All 10362