ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

SWU Mobile

  • Print

SWU Mobile คือ Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ระบบประกอบด้วย

- News ข่าวสารและกิจกรรม
- Directory ค้นหารายชื่อนิสิต และบุคลากร
- SWU Life ชีวิตใน มศว
- Faculties & Colleges คณะและหน่วยงาน
- Map แผนที่ มศว ประสานมิตร และ องครักษ์
- Emergency Call เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ
- Buasri Network สถานะเครือข่ายบัวศรี

ผู้สนใจสามารถ Download ติดตั้งใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- Google Play สำหรับ Android พิมพ์ค้นหาคำว่า “SWU Mobile” จากนั้นกดปุ่ม Install เพื่อทำการติดตั้งระบบ
- App Store สำหรับ iOS พิมพ์ค้นหาคำว่า “SWU Mobile” จากนั้นกดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้งระบบ

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Wednesday, 04 May 2016