• สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

SWU Mobile

SWU Mobile คือ Mobile Application ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ระบบประกอบด้วย

- News ข่าวสารและกิจกรรม
- Directory ค้นหารายชื่อนิสิต และบุคลากร
- SWU Life ชีวิตใน มศว
- Faculties & Colleges คณะและหน่วยงาน
- Map แผนที่ มศว ประสานมิตร และ องครักษ์
- Emergency Call เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ
- Buasri Network สถานะเครือข่ายบัวศรี

ผู้สนใจสามารถ Download ติดตั้งใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- Google Play สำหรับ Android พิมพ์ค้นหาคำว่า “SWU Mobile” จากนั้นกดปุ่ม Install เพื่อทำการติดตั้งระบบ
- App Store สำหรับ iOS พิมพ์ค้นหาคำว่า “SWU Mobile” จากนั้นกดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้งระบบ

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Wednesday, 04 May 2016

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รวมข่าวทุนภายใน

รวมข่าวทุนภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 32

Yesterday 35

Week 32

Month 778

All 11282