ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯจัดพิมพ์หนังสือ ผลงานนักวิจัย สกว. โยงสัมพันธ์ไทย-จีน

  • Print

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดพิมพ์หนังสือบันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตอนว่าด้วยสยาม จากผลงานหลักของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. หวังสร้างประโยชน์ต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทยให้เข้าถึงเอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีนอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ --- ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-จีน: อดีต-ปัจจุบัน” โดย ดร. เตชบุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดร.สารสินวีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ รศ.ดร.จุลชีพชินวรรโณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับเปิดตัวหนังสือ “หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตอนว่าด้วยสยาม และรายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ณ โรงแรมรอยัลปร๊นิ ส์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์ฯ เห็นว่าองค์พระราชูปถัมภ์ทรงสนพระทัยในวิชาการด้านจีนศึกษา และยังมีบทบาทอย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างไทยและจีนในยุคใหม่ ดังเห็นได้จากการเสด็จเยือนจีนหลายครั้งเพื่อทรงปฏิบัติพระราชภารกิจนานาประการ อีกทั้งปี ๒๕๕๘ ยังตรงกับการครบรอบ ๔๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดพิมพ์หนังสือสองเล่มชุดดังกล่าวจึงเป็นการเหมาะสมแก่การเฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

หนังสือชุดความสัมพันธ์ไทย-จีน: อดีต-ปัจจุบันประกอบด้วยหนังสือ ๒ เล่ม เล่มที่ ๑มีเรื่องหมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงตอนว่าด้วยสยาม และระยะทางทูตไทยไปปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่ ณ เดือน ๘ ปีกุญตรีศกและปีชวดจัตวาศก ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของพระอินทรมนตรีแย้ม ซึ่งเป็นผลงานหลักของ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ในการตรวจสอบและปรับสำนวนการแปลเอกสารจีนโบราณเป็นภาษาไทย จากต้นฉบับแปลของอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี และคณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยในเอกสารจีนโบราณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดย ดร.วินัยเป็นผู้เขียนความนำและอรรถาธิบายในส่วนของหมิงสือลู่ ส่วนชิงสือลู่นั้น ดร.วินัยเป็นผู้ตรวจและขัดเกลาสำนวนการแปลจากต้นฉบับภาษาจีน นอกจากนี้ยังมี ผศ. ดร.ศุภการ สิริไพศาล และอ.ธิษณา วีรเกียรติสุนทร นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้เขียนความนำและอรรถาธิบายประกอบ นอกจากนี้ยังได้รวมระยะทางทูตไทยไปปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่ ณ เดือน ๘ ปีกุญตรีศกและปีชวดจัตวาศกเข้าไว้ด้วย เนื่องจากเป็นบันทึกเรื่องราวการส่งคณะราชทูตสยามไปยังราชสำนักชิงเป็นครั้งสุดท้ายในพุทธศักราช ๒๓๙๔-๒๓๙๕ และถือเป็นการปิดฉากความสัมพันธ์ทางการทูตในระบบ “จิ้มก้อง” หรือระบบรัฐบรรณาการ

อ่านเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Saturday, 09 April 2016