Soc Building

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

          นางสาวชิติพัทธ์  สุนทรสารทูล นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับมอบ เกียรติบัตรแสดงความยินดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้เป็นตัวแทนของคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย (4th ASEAN-Russia Youth Summit) ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2559 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก