Soc Building

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักรู้ถึงอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ช่วยรณรงค์ให้เกิดคุณค่าสรรสร้างสังคมที่ดีงาม เป็นมหาวิทยาลัยสีขาว และมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ถือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้นิสิตเป็นตัวแทนบอกกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โดยกำหนดจัดพิธีมอบเอกสารการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แด่ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ รัฐสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก