ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  • Print

ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

 ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

             วันที่ 26 ธันวาคม 2559 คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล