ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อวางแผนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ