พิธีเปิดโครงการ Professor without Border 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ Professor without Border