การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

visibility 685

    วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ  ไตรพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต​ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 89 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

โดยมี  นายอนุวงศ์  ซาบุตร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับ   

  ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง รับชมการนั่งพิจารณาคดีปกครอง รับชมการสาธิตการใช้ระบบ e-Admincourt รวมทั้งเยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อไป 

 

 

 

 

ที่มาของภาพและข่าว  สำนักงานศาลปกครอง

โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

Carbon Footprint รอยเท้าที่นักลงทุนควรรู้จัก

Carbon Footprint รอยเท้าที่นักลงทุนควรรู้จัก

โดย นารินทิพย์ ท่องสายชล ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"