รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

visibility 800

 

สมัครผ่าน Google form
ตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2566 (ปิดรับเวลา 16.30 น.)

*นิสิตสามารถสมัครพร้อมทุนภาควิชาได้ แต่เมื่อประกาศผลทุน จะเลือกรับได้เพียงทุนเดียวเท่านั้น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล
โครงการบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university)

โครงการบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university)

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

[ประกาศ] รับสมัคร! ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สนใจกรอกใ