ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

visibility 1,284
โครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW

โครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW

คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี  วรกวิน

คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี วรกวิน

สถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวาระครบรอบ 15 ปี

สถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวาระครบรอบ 15 ปี

นางสาวนนทพร มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวาระครบรอบ 15 ปี