โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

visibility 196

โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

-ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “สุขใจ วัยเกษียณ”

โดยวิทยากร : คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่)

- ฝึกออกกำลังกายแบบง่าย ๆ กับกิจกรรม “ผ้าขาวม้า พากายขยับ”

โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ เอนก

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- SHOW CASE คณะสังคมศาสตร์

- ผลงาน: ชุดทดสอบหาโรคอัลไซเมอร์ภายใต้โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปี พ.ศ.2561

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว

- ผลงาน Anti-Aging โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร

คณะแพทยศาสตร์ มศว

- ผลิตภัณฑ์ โพรไบโอติก ร่วมวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้าน โพรไบโอติก มศว

- พุดคุยกับ เว็บไซต์กัลยาณมิตร รวบรวมสินค้าและบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เคล็ดลับ การดูแลสุขภาพ ให้ผู้สูงวัยและคนรักสุขภาพ

--ในวันพุธที่ 27 มี.ค. 67 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 และโถง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

 

ภาพบรรยากาศ

ดีไซน์โดย Muhammadhadee Insakul

 

Handout - สุขใจวัยเกษียณ - มศว-คณะสังคมศาสตร์ - 27 March
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (200)
ตรวจเช็คถังดับเพลิง คณะสังคมศาสตร์ 2566

ตรวจเช็คถังดับเพลิง คณะสังคมศาสตร์ 2566

คณะสังคมศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 65

คณะสังคมศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 65

คว้ารางวัล G – Green ระดับทองแดง ในระดับประเทศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความภาคภูมิใจของคณะสังคมศาสตร์

ความภาคภูมิใจของคณะสังคมศาสตร์

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ผู้ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564