ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ

visibility 1,065

ขยะในมือเราทิ้งแบบไหนดี ?

ในแต่ละวันเราได้ทิ้งขยะไปอย่างถูกต้องไหม ?? ถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังงัย มาร่วมกิจกรรมนี้กัน

 

 

 รณรงค์การคัดแยกขยะ

-อบรมให้ความรู้ เรื่อง "การคัดแยกขยะ" วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 12.30-16.30น.

-กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ  วันที่ 21,23,28,30 มีนาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์

 

 

สมัครได้ที่ From ด้านล่าง

 

 

หมดเขตรับสมัคร 12 มีนาคม 2566

โดยทีมงานจะติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ภายหลังปิดรับสมัครค่ะ

(บันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์)

 

 

#แยกขยะ #greenoffice

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

นักศึกษาและบุคลากร  เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน

นักศึกษาและบุคลากร เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน