แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

visibility 449

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ

Times Higher Education

 

จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) เพื่อทราบ มุมมองเกี่ยวกับความยั่งยืนและการศึกษาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดย สป.อว.จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์หาจุดแข็งและพัฒนาทักษะและหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของประเทศไทยต่อไป 

 

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

 

ในรูปแบบออนไลน์ ด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ 

ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

 

นางสาวนฤมล กำชุน E-mail: rankingswu@g.swu.ac.th

 

 

ช่วยคุณแปลภาษาได้สะดวกด้วย Microsoft Word

ช่วยคุณแปลภาษาได้สะดวกด้วย Microsoft Word

Microsoft Word ก็มีความสามารถในการช่วยแปลภาษาให้เราได้ใช้งานในเบื้องต้น ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวช่วยอื่นๆ ให้เสียเวลาและยุ่งยาก รองรับการแปลได้หลายภาษาไม่ต่างจากที่มีใน Google Translator
อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

Windows 10  ยุติการ อัปเดต

Windows 10 ยุติการ อัปเดต