วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator  เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator  เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

visibility 1,290

Microsoft Authenticator  เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน Multi-Factor Authentication (MFA) เป็นวิธีการในการยืนยันตัวตน โดยใช้การยืนยันตัวตนหลายอย่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะนิยมใช้ วิธีการในการยืนยันตัวตนดังนี้

1. ข้อมูลที่คุณรู้ (Something you know) เช่น รหัสผ่าน

2. ข้อมูลที่คุณมี (Something you have) เช่น บัตร หรือ รหัสที่ได้จากโปรแกรมยืนยันตัวตน (Microsoft    Authenticator) บน เครื่องโทรศัพท์

3. ข้อมูลที่คุณเป็น (Something you are) เช่น ลายนิ้วมือ หรือ หน้าของผู้ใช้งาน เป็นต้น ดังนั ้น เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น จึงควรมีวิธีการยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 รูปแบบ เช่น รหัสผ่าน และจากโปรแกรมยืนยัน ตัวตน (Microsoft Authenticator) เป็นอย่างน้อย

 

 

ขั้นตอนมีดังนี้ 

 

 

 

ข้อมูลจาก สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

 

 

วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator .pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (2,702)
อาจารย์ ดร.ชมชนก อรุณปลอด  ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

อาจารย์ ดร.ชมชนก อรุณปลอด ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะการทำงาน “การขายสินค้าออนไลน์”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะการทำงาน “การขายสินค้าออนไลน์”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะการทำงาน “การขายสินค้าออนไลน์” ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM โดยระบบเปิดเวลา 09.30 น. และเริ่มการอบรมเวลา 10.00 น. - 15.00 น.
คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)