ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

visibility 646

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯกล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานในด้านการจัดการ “สำนักงานสีเขียว”

 

ให้กับผู้บริหารฯและบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบงานของสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มศว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม International Night

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม International Night

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม International Night : จัดโดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหารปละบุคลากรทุกคน