ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

visibility 156

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯกล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานในด้านการจัดการ “สำนักงานสีเขียว”

 

ให้กับผู้บริหารฯและบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบงานของสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มศว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว
อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์และบุคลากร