คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี  วรกวิน

คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี วรกวิน

คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี  วรกวิน

คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี วรกวิน

visibility 526

คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี วรกวิน

ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11) ชั้น 4
ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) นำนักเรียนมาศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่พิพิธภัณฑ์หิน
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566

โดยมี อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้

 

Microsoft เสริม ChatGPT ให้ Bing และ Edge Browser

Microsoft เสริม ChatGPT ให้ Bing และ Edge Browser

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มศว   เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตำส้มตำ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มศว เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตำส้มตำ