โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

visibility 525
Information

Information

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ตลอดจนเพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน จัดโดย : ฝ่ายบริหารและธุรการ คณะสังคมศาสตร์ มศว

 

 

 

 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ School of Political Science and Economics มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาคฤดูร้อน
มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหารปละบุคลากรทุกคน
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office