ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

visibility 1,290

ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้

 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @AcademicSS_SWU

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์”

ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์”

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)