คณะสังคมศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะสังคมศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะสังคมศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะสังคมศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

visibility 2,718

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ

 อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม

บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ข้าพเจ้าฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

และนิสิต

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

#Socswu

ช่วยคุณแปลภาษาได้สะดวกด้วย Microsoft Word

ช่วยคุณแปลภาษาได้สะดวกด้วย Microsoft Word

Microsoft Word ก็มีความสามารถในการช่วยแปลภาษาให้เราได้ใช้งานในเบื้องต้น ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวช่วยอื่นๆ ให้เสียเวลาและยุ่งยาก รองรับการแปลได้หลายภาษาไม่ต่างจากที่มีใน Google Translator
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

คาร์บอนเครดิต กลไกลดก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนเครดิต กลไกลดก๊าซเรือนกระจก