นักศึกษาและบุคลากร  เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน

นักศึกษาและบุคลากร เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน

นักศึกษาและบุคลากร  เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน

นักศึกษาและบุคลากร เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน

visibility 597

นักศึกษาและบุคลากร มธ. เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน โดยมีห้องสมุด ดังนี้

 

1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
7. ห้องสมุดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
8. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของหน่วยงานข้างต้น สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา ของหอสมุดฯ มธ. ได้ฟรี เช่นกัน 

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
1. เป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรปัจจุบันเท่านั้น
2. แสดงหลักฐานการเข้าใช้บริการด้วยบัตรนักศึกษา / Virtual Card หรือบัตรประจำตัวบุคลากร
3. ใช้บริการพื้นที่นั่งอ่านได้เท่านั้น หากต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด โปรดติดต่อ Line @tulibrary

ข้อมูลจากเพจ 

Thammasat University Library

----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line: @tulibrary

วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator  เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสังคมศาสตร์: กิจกรรมสานฝันปันสุข

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสังคมศาสตร์: กิจกรรมสานฝันปันสุข

ฝ่ายบริการชุมชนฯ ร่วมกันฝ่ายกิจการนิสิต ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสังคมศาสตร์: กิจกรรมสานฝันปันสุข ในวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มศว และมูลนิธิบ้านพระพร ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่ว