ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

visibility 203

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญนิสิต/นักศึกษาที่กำลังสมัครงานหรือผุ้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ระบบออนไลน์ Zoom 

สนใจสมัครได้ที่

 

สมัครที่นี่

 

หรือ สแกน QRcode ที่โปสเตอร์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ

ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา12.30-16.30 น. และ กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ วันที่ 21,23,28,30 มีนาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566