วันที่ 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล

วันที่ 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล

วันที่ 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล

วันที่ 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล

visibility 40

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 

 

วัน ผู้สูงอายุสากล

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส

และบทบาทที่สำคัญต่อผู้สูงอายุ

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

อาจารย์ ดร.ชมชนก อรุณปลอด  ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

อาจารย์ ดร.ชมชนก อรุณปลอด ดำรงตำแหน่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ