ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

visibility 598

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2566

กิจกรรมรณรงค์คุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มศว   เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตำส้มตำ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มศว เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตำส้มตำ