พิธีไหว้ครู  สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

พิธีไหว้ครู สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

พิธีไหว้ครู  สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

พิธีไหว้ครู สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

visibility 1,121

 

 

 

โครงการสายสัมพันธ์สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : พิธีไหว้ครูเสริมสร้างสายสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการดังกล่าว 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยฯ มศว 

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก จัดโดย  “มูลนิธิคุณ”

คณะสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก จัดโดย “มูลนิธิคุณ”

คณะสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก จัดโดย “มูลนิธิคุณ” ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
ขั้นตอนการเข้าเรียนในชั้นเรียน สำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2/64

ขั้นตอนการเข้าเรียนในชั้นเรียน สำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2/64

อธิบายขั้นตอนการเข้าสู่คณะสังคมฯ และแนะนำวิธีใช้ระบบเช็คอิน ในการเรียนการสอนแบบไฮบริด ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เทอม 2 / 2564 โดยผู้เข้าเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามอย่าง

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566