พิธีไหว้ครู  สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

พิธีไหว้ครู สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

พิธีไหว้ครู  สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

พิธีไหว้ครู สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

visibility 2,085

 

 

 

โครงการสายสัมพันธ์สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : พิธีไหว้ครูเสริมสร้างสายสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการดังกล่าว 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยฯ มศว 

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน

 

อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชากฎหมายเอกชน

อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน

กิจกรรมคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ

กิจกรรมคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ

Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน