ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม)

visibility 1,418

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม) จำนวน 14 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1VAQiBjOtbFUj3_8RjM3fj3fHao5RrKPn/view?usp=sharing

โดยนิสิตที่ได้รับรับทุนการศึกษาฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ดังนี้

  1. ใบสำคัญรับเงิน (ติดต่อรับได้ที่ พี่จอย สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ หรือดาวโหลดได้ที่ (https://drive.google.com/drive/folders/1DJLFHI1UX4XEVctAbMvC6eS6RVpGuxaG?usp=sharing)
  2. สำเนาบัตรนิสิต พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อนิสิต พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

 

ส่งที่ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ **ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565**

หากนิสิตไม่ส่งเอกสารภายในวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @ss_swu

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง  Transition or stagnation? The Suharto family and Political Challenge in Indonesia

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Transition or stagnation? The Suharto family and Political Challenge in Indonesia

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

สถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวาระครบรอบ 15 ปี

สถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวาระครบรอบ 15 ปี

นางสาวนนทพร มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในวาระครบรอบ 15 ปี