ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี

visibility 1,403

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 100 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1VAQiBjOtbFUj3_8RjM3fj3fHao5RrKPn/view?usp=sharing

โดยนิสิตที่ได้รับรับทุนการศึกษาฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ดังนี้

  1. ใบสำคัญรับเงิน (ติดต่อรับได้ที่ พี่จอย สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ หรือดาวโหลดได้ที่ (https://drive.google.com/drive/folders/1DJLFHI1UX4XEVctAbMvC6eS6RVpGuxaG?usp=sharing)
  2. สำเนาบัตรนิสิต พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อนิสิต พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

 

ส่งที่ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ **ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565**

หากนิสิตไม่ส่งเอกสารภายในวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @ss_swu

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

ร่วมออกแบบศิลปะข้างกำแพง ริมคลองแสนแสบ

ร่วมออกแบบศิลปะข้างกำแพง ริมคลองแสนแสบ

ในโครงการสังคมศาสตร์ วัฒนา ร่วมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมฝั่งคลองแสนแสบ: กิจกรรมสำรวจพื้นที่และออกแบบศิลปะข้างกำแพง ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี  วรกวิน

คณะสังคมศาสตร์ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หินดิจิทัล ผศ.กวี วรกวิน