กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ และ มศว องครักษ์

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ และ มศว องครักษ์

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ และ มศว องครักษ์

visibility 514

 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC ดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้บูรณาการการเรียนรู้ในด้านศิลปะสำหรับการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาคฤดูร้อน มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ School of Political Science and Economics มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาคฤดูร้อน
วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator  เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน