ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อส่งวารสารระดับนานาชาติ

ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อส่งวารสารระดับนานาชาติ

ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อส่งวารสารระดับนานาชาติ

ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อส่งวารสารระดับนานาชาติ

visibility 2,569

ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อส่งวารสารระดับนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ 

 

โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้

- ภาพรวมของการส่งบทความวารสารระดับ Q1

- เหตุใดบทความจึงถูกปฏิเสธ

- เทคนิคในการเขียนบทความ

- ตัวอย่างบทความที่ได้รับการตอบรับ

 

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้

 

ลงทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์   Line@AcademicSS_SWU

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive to OneDrive บน Cloud ด้วย Mover.io

คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive to OneDrive บน Cloud ด้วย Mover.io