คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

visibility 579

อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

 

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมธวัช บุรีรักษ์ ชั้น 12 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว หลักการตรวจประเมิน การวางแผนและการดำเนินการตรวจประเมิน และการวิเคราะห์หลักฐานการตรวจประเมิน 

 

โดยผู้เข้าอบรมที่มีระยะเวลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% และมีผลคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับใบรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล) 

 

ลิงค์แจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม   คลิก

 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง  Transition or stagnation? The Suharto family and Political Challenge in Indonesia

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Transition or stagnation? The Suharto family and Political Challenge in Indonesia

ร่วมออกแบบศิลปะข้างกำแพง ริมคลองแสนแสบ

ร่วมออกแบบศิลปะข้างกำแพง ริมคลองแสนแสบ

ในโครงการสังคมศาสตร์ วัฒนา ร่วมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมฝั่งคลองแสนแสบ: กิจกรรมสำรวจพื้นที่และออกแบบศิลปะข้างกำแพง ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive to OneDrive บน Cloud ด้วย Mover.io

คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive to OneDrive บน Cloud ด้วย Mover.io