ตรวจเช็คถังดับเพลิง คณะสังคมศาสตร์ 2566

ตรวจเช็คถังดับเพลิง คณะสังคมศาสตร์ 2566

ตรวจเช็คถังดับเพลิง คณะสังคมศาสตร์ 2566

ตรวจเช็คถังดับเพลิง คณะสังคมศาสตร์ 2566

visibility 265

บริษัทนิปปอน เคมิคอล จำกัด เข้าทำการตรวจเช็คถังดับเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว  เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

ลดโลกร้อนด้วย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

ลดโลกร้อนด้วย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC